דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 18/07/2019 10:13

לשחזור או קבלת הסיסמה החדשה - הקריה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה


מספר תעודת זהות יש להקליד כולל ספרת ביקורת


  • הסיסמה תישלח לכתובת הדוא"ל הרשמית שמסרת וכפי שרשומה ברישומי הקריה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה.
  • להחלפת המייל עליך לפנות למזכירות מנהל תלמידים.