User Image 2

בקשת כניסה חד פעמית

דילוג עד נקודת תוכן דף

לקבלת קישור לכניסה חד פעמית למערכת - הנדסאים תל אביב


מספר תעודת זהות יש להקליד כולל ספרת ביקורת


  • הקישור יישלח לכתובת הדוא"ל הרשמית שמסרת וכפי שרשומה ברישומי הנדסאים תל אביב.
  • להחלפת המייל עליך לפנות למזכירות מנהל תלמידים.